Creació de dos logos animats d'una productora audiovisual. Un d'ells en 2D i l'altre en 3D.
Fet amb After Effects i Cinema 4D.
La idea és crear dos estils diferents amb un logo.

img1_senorax
Projecte d'After Effects

modalclose
img2_senorax

modalclose
img3_senorax

modalclose
img4_senorax

modalclose
img5_senorax

modalclose
img6_senorax

modalclose