img_1_worldlessimg_2_worldlessimg_3_worldlessimg_4_worldlessimg_5_worldlessimg_6_worldlessimg_7_worldlessimg_8_worldlessimg_9_worldless

modalclose

Integració de varis objectes 3D en un vídeo utilitzant tècniques de tracking i un constructor de malla. Fet amb Cinema 4D y Adobe After Effects.

img10_worldless
Tracking

modalclose
img11_worldless
Malla 3D

modalclose
img12_worldless
Resultat final

modalclose