Això es un projecte personal basat en la creació de dos cortinetes amb l'estil de Canal+. La intenció princial es que aquests vídeos tinguin la apariencia de Canal+. El projecte ha sigut creat amb les técniques de Motion Graphics i el software de Cinema 4D y After Effectsimg_1_canalimg_2_canalimg_3_canalimg_4_canalimg_5_canalimg_6_canalimg_7_canalimg_8_canalimg_9_canal


Per a aconseguir el resultat final, vaig utilitzar eines com metaball, spilines, clonadors, col·lisionadors i mograph. També global illumination, ambient occlusion i motion blur per a obtenir un millor resultat al render. Renderitzat amb Cinema4d (standard).

img10_canal
Render sense cap efecte

img11_canal
Render amb iluminació global, ambient occlusion i profunditat de camp

img12_canal
Render amb motion blur


Fet amb Cinema 4D i After Effects