img_1_worldlessimg_2_worldlessimg_3_worldlessimg_4_worldlessimg_5_worldlessimg_6_worldlessimg_7_worldlessimg_8_worldlessimg_9_worldless


Integració de varis objectes 3d en un vídeo utilitzant tècniques de tracking i un constructor de malla. Fet amb Cinema 4D i DaVinci Resolve per la correció de color. Renderitzat en Arnold Solid Angle.

img10_worldless
Traking

img11_worldless
Malla 3D

img12_worldless
Integració d'objectes